Hevosvoimala
Tulossa

Katso ajankohtaiset ryhmät ja kurssit: 

Ulla Linja​ma-Lehtinen

Hyvinvointivalmentaja ja laillistettu sosiaalityöntekijä. 

Minulla on vuosikymmenien kokemus sosiaali- perhe- ja mielenterveystyöstä. Oman työuupumukseni kautta löysin uusia keinoja eheytymiseen ja erityisesti hevosavusteisen terapeuttisen toiminnan voiman.
  
Siksi haluankin olla mukana tekemässä kokonaisvaltaista valmennusta, joka keskittyy ensisijaisesti ihmisen yhteisöllisyyteen, aitoon kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Uusien mahdollisuuksien löytämiseen ongelmien setvimisen sijaan. 

Tavoitteenani on auttaa ihmisiä hyväksymään itsensä sellaisena kuin he ovat, jotta he voivat valjastaa oman todellisen pontentiaalinsa ja toimia aktiivisena rakentavana osana omaa yhteisöään. 

Luonto on ollut minulle tärkeä voimavara. Hevoset, ennen kaikkea islanninhevoset, tulivat toistakymmentä vuotta sitten elämääni ja ohjasivat kiinnostumaan niiden käyttämisestä mielenterveyskuntoutuksessa.

Hevosvoimalan valmennus on vapaa suorittamisesta, diagnooseista ja ongelmakeskeisyydestä.

Valmennukses​sani käytetään monimuotoisia toiminnallisia, terapeuttisia, kehollisia ja mindfulness -harjoituksia, jotka oleellisesti edistävät muutosta parempaan. 

Valmennustani ohjaavat taustateoriat löytyvät sosiaalipedagogiikasta, ratkaisukeskeisyydestä, systeemiteoriasta, mindfulnessista, NVC-non violent communication - rakentava vuorovaikutus -teoriasta.  

Minua kiinnostaa se miten voimme yhdistää toiminnallisia menetelmiä mielenterveyssyistä johtuvan syrjäytymisen ehkäisemiseen ja lieventämiseen. 

Valmennukset toteutetaan pääasiassa pienryhmissä, joiden turvallinen ilmapiiri tukee rakentavaa vuorovaikutusta ja kannustaa osallistujia saavuttamaan tavoitteensa. 
 

Käyttämäni valmennusprosessit voivat ennaltaehkäistä syrjäytymistä, uupumusta, mielenterveysongelmien kärjistymistä, terapian tarvetta sekä tarjota tukea muiden keinojen lisänä. 

Ulla Linjama-Lehtinen

Hyvinvointivalmentaja (Valmentamo 2010)
Laillistettu sosiaalityöntekijä (Helsingin yliopisto 1990) ja sosionomi (Tampereen yliopisto 1978).  

Muut koulutukset:

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
Perhe- ja ryhmäkeskeinen työ Ryhmänohjaajakoulutus
Systeemiteoreettinen koulutus 
Luovien menetelmien käyttäminen työssä  Kuntouttava musiikki  
Luonnonvarakoulutus 
Mehiläistarhaajan koulutus 

Luottamustehtävät:

Mielenterveyden keskusliitto: Hallituksen ja kuntoutustyöryhmän puheenjohtaja
Agora ry: Mielenterveyskuntoutuksen kehttämisyhdistyksen puheenjohtaja ja perustajajäsen
FinnFami: Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n perustajajäsen
Vihreät naiset ry: Perustajajäsen

Lue ET-lehden artikkeli Ullan elämäntarinasta.