Hevosvoimala
Tulossa

Katso ajankohtaiset ryhmät ja kurssit: 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Mitä se on?
 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käyttäminen kuntoutuksessa 
on vähitellen kasvava sosiaalisen kuntouttamisen muoto Suomessa.
 
Sosiaalipedagogiseen ja sosiokulttuuriseen kuntoutukseen voi liittää mitä hyvänsä luovia menetelmiä. Hevosvoimalassa käytetään nimensä mukaisesti hevosia.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on useimmiten sosiaali- ja/tai terveysalan koulutuksen saaneen ja hevosen kanssa yhdessä asiakkaan tavoitteiden suunnassa toteutettavaa toimintaa. Enimmäkseen sovelluksia on kehitetty lasten ja nuorten kanssa tapahtuvassa toiminnassa.

Hevosvoimalan näkökulma on mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin näkökulma. Hevostoiminta sopii myös työuupumuksesta kärsiville, pitkäaikaistyöttömien kuntouttamiseen sekä työhyvinvointia tukemaan - toiminta on siis myös ennaltaehkäisevää.
 
Millaista se on?
 
Toiminta tapahtuu sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä, jossa keskeisiä tekijöitä ovat kannustava, kunnioittava ja kuunteleva vuorovaikutus sekä yhteisöllisyys. Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen pyritään rauhoittumalla, sekä opettelemalla läsnäoloa (mindfulness), itsensä ilmaisemista ja muiden kuuntelemista.Toiminnallisten kohtaamisten tavoitteena on syventää vuorovaikutusta, harjoitella läsnäoloa ja yhdessä toimimista hevostoiminnan avulla. 
 
Kenelle se sopii?
 
Lempeät, rauhalliset hevoset vahvistavat osallistujien toimijuutta, lisäävät itseluottamusta ja auttavat tunnistamaan omia tarpeita ja tunteita ja ilmaisemaan niitä. Luonnossa liikkuminen tekee hyvää kaikille ja sopii kaikenikäisille. 

Aiempaa kokemusta tai hevososaamista ei tarvita. Hevosvoimalassa tarjotaan kaikille mahdollisuus hevosten hoitamiseen, taluttamiseen, ratsastukseen tai vain yhdessä hengittämiseen.

Hevosvoimalan valmennukset sopivat mm. aikuissosiaalityön, perhekuntoutuksen, tehostetun perhetyön tai lastensuojelun avohuollon tukitoimien rinnalle, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen, kuntoutumiseen ja voimaantumiseen sekä työntekijän ja asiakkaan välisen suhteen ja luottamuksen syventämiseen. 

<< Takaisin etusivulle